Miedzynarodowe seminaria


Podczas Targów FASTENER POLAND, odbędą się  seminaria z zakresu klejenia oraz zgrzewania w przemyśle, organizowane przez Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
4. Międzynarodowe Seminarium 
Klejenie w aplikacjach przemysłowych

Po raz czwarty Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa zaprasza na Międzynarodowe Seminarium Klejenia pt. „Klejenie w aplikacjach przemysłowych”. Seminarium jest skierowane do producentów i dostawców klejów, osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które stosują lub przygotowują się do zastosowania technologii klejenia w produkcji, specjalistów i inżynierów klejenia oraz osób nadzorujących procesy klejenia w przedsiębiorstwach. W programie seminarium przewidziano wystąpienia polskich ekspertów oraz specjalistów z Instytutu Fraunhofera w Bremen.


Tematyka:

  • Aplikacje przemysłowe technologii klejenia
  • Przygotowanie elementów do klejenia
  • Badania złączy klejonych
  • Nowości w technologii klejenia


Szczegóły już wkrótce.
4. Międzynarodowe Seminarium
Trendy w rozwoju technologii zgrzewania oraz technik alternatywnych
5 – 6.10.2021 r.

5 października 2021 r.12:00 - 15:00  Rejestracja

12:00 - 16:00  Zwiedzanie targów

16:00  Spotkanie towarzyskie6 października 2021 r.


9: 00 Otwarcie seminarium - Adam Pietras, Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa 


9: 05 Wybrane aspekty modelowania numerycznego MES rozpływu prądu podczas zgrzewania rezystancyjnego wielopunktowego na przykładzie prętów zgrzewanych na krzyż  - Mariusz Stępień / Politechnika Śląska; Zygmunt Mikno / Łukasiewicz – IS 


9: 25 Analiza zgrzewania rezystancyjnego baterii typu 18650 w obliczeniach MES - Szymon Kowieski, Zygmunt Mikno 


9: 45 Korzyści przemysłowe wynikające z zastosowania złożonych analiz numerycznych w obszarze produkcji nadwozi i elementów konstrukcyjnych w transporcie przemysłowym - Marek Slovacek / MECAS ESI s.r.o., Czechy; Tomasz Kik / Politechnika Śląska


10: 05 Rozwiązania zgrzewalnicze i technologie łączenia w produkcji pojazdów elektrycznych  - Marcin Alexy, Michał Szwagrzyk / AMADA WELD TECH GmbH, Niemcy


10: 25 Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny stopu aluminium przerabianego plastycznie EN AW-6082 przydatnego w zastosowaniach produkcyjnych - Damian Miara


10: 45 Przerwa kawowa


11: 00 Zależność pomiędzy geometrią narzędzia do zgrzewania metodą FSW a powstawaniem nanodyspersyjnych stref w makrostrukturze złączy zgrzewanych ze stopu EN AW 6082-T6 - Krzysztof Krasnowski / Łukasiewicz – IS; Julia Khokhlova, Maksym Khokhlov, Valery Kostin / E.O. Paton Electric Welding Institute, National Academy of Sciences of Ukraine


11: 20 Zgrzewanie tarciowe wysokoobrotowe jako innowacyjna technologia łączenia elementów elektrozaworów ze stali w gatunkach 11SMnPb37 oraz 11SMn37 - Damian Miara, Jolanta Matusiak, Adam Pietras / Łukasiewicz – IS; Mateusz Świetlik / Zannini Poland Sp. z o.o.


11: 40 Zgrzewanie hybrydowe kompozytów MPC z polimerową warstwą nieprzewodzącą - Marcin Korzeniowski / Politechnika Wrocławska


12: 00 Badania warunków technologicznych zgrzewania rezystancyjnego z klejeniem blach stalowych z powłokami - Szymon Kowieski, Jolanta Matusiak


12: 20 Przerwa kawowa


12: 40 Spawanie laserowe z jednoczesnym dociskiem mechanicznym jako alternatywa dla punktowego zgrzewania oporowego  - Bartłomiej Ścibisz / IPG Photonics Sp. z o.o.


13: 00 Wpływ technik ultradźwiękowych na współczesne technologie zgrzewania - Antoni Sawicki / SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich


13: 20 Techniki zgrzewania ultradźwiękowego omówione na przykładzie linii do produkcji maseczek medycznych - Wojciech Ligier /
​Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny


13: 40 Przetwarzanie danych w procesach zgrzewania - Bartosz Apanasewicz / Harms & Wende, Niemcy


13: 55 Zakończenie seminarium


14: 10 ObiadKontakt:e-mail: market@is.gliwice.pl


telefon: +48 32 33 58 397