Patronaty

Honorowy patronat nad Targami objęli:

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Krakow

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Współpraca