FASTENER POLAND

Dodatkowa forma promocji - pakiety reklamowe

nagłówek

Pakiety Reklamowe

element
PAKIET WWW MAX - Liczba dostępnych pakietów: 3  Cena: 4640 PLN + 23% VAT
 • Banner na www targów - wymiary 1000x200 px, zamieszczony na stronie głównej targów - termin: od dostarczenia przez kolejne 30 dni 
 • Aktualność na www targów - newsowa informacja promująca obecność Wystawcy na targach (max 2500 znaków) zamieszczona w zakładce Aktualności na stronie targów
 • Post na SM - newsowa informacja na profilu FaceBook targów wraz z linkiem do zakładki Aktualności na stronie targów 
 • Informacja w newsletterze - zapowiedź promująca obecność wystawcy (300 znaków), zamieszczona w  targowym newsletterze wraz z linkiem odsyłającym do strony internetowej wystawcy oraz banerem 300 x 250 px 
 • Artykuł sponsorowany na www targów - odrębna podstrona na stronie targów w zakładce dla Zwiedzających, zawierająca artykuł sponsorowany (max 5000 znaków), dostępna do końca targów (dodatkowo link do podstrony ze strony głównej targów) 
 • Logo na planie targów - logo firmy zamieszczone na drukowanym planie targów z listą wystawców dostępną w punkcie rejestracji gości podczas targów
element
PAKIET WWW STANDARD - Liczba dostępnych pakietów: 6  Cena: 1800 PLN + 23% VAT
 • Banner na www targów - wymiary 370x77px wraz z linkiem do strony internetowej, zamieszczony na stronie targów w zakładce dla Zwiedzających, w wybranym terminie przez okres 30 dni 
 • Aktualność na www targów - newsowa informacja promująca obecność Wystawcy na targach (max 2500 znaków) zamieszczona w zakładce Aktualności na stronie targów 
 • Post na SM - newsowa informacja na profilu FaceBook targów wraz z linkiem do zakładki Aktualności na stronie targów
element
PAKIET MIX - Liczba dostępnych pakietów: 10  Cena: 2640 PLN + 23% VAT
 • Roll-up - ekspozycja roll-up'u na terenie EXPO Kraków podczas targów 
 • Logo na planie targów - logo firmy zamieszczone na drukowanym planie targów z listą wystawców dostępną w punkcie rejestracji gości podczas targów 
 • Banner na www targów - wymiary 370x77px wraz z linkiem do strony internetowej, zamieszczony na stronie targów w zakładce dla Zwiedzających, w wybranym terminie przez okres 30 dni 
 • Aktualność na www targów - newsowa informacja promująca obecność Wystawcy na targach (max 2500 znaków) zamieszczona w zakładce Aktualności na stronie targów 
 • Informacja w newsletterze - zapowiedź promująca obecność wystawcy (300 znaków), zamieszczona w  targowym newsletterze wraz z linkiem odsyłającym do strony internetowej wystawcy oraz banerem 300 x 250 px 
nagłówek

Promotional Packages

element
PACKAGE WWW MAX - Numbers of available packages: 3, price - 4640 PLN net
 • Banner on the fair website - dimensions 1000x200 px, placed on the main page of the fair - deadline: from the delivery for next 30 days 
 • News on the fair website - news item promoting the Exhibitor's presence at the fair (max 2500 characters) placed in the News tab on the trade fair website 
 • Post on SM - news item on the FaceBook profile of the trade fair together with a link to the News tab on the fair website 
 • Information in newsletter - an announcement promoting the Exhibitor's presence (300 characters), placed in the fair newsletter with a link to the Exhibitor's website and a banner 300 x 250 px 
 • Sponsored article on the fair website - a separate subpage on the fair website in the tab for Visitors, containing a sponsored article (max 5000 characters), available until the end of the fair (additionally a link to the subpage from the main page of the fair)
 • Logo on the fair plan - company logo placed on the printed fair plan with the list of exhibitors available in the registration desk during the fair
element
PACKAGE WWW STANDARD - Numbers of available packages: 6, price: - 1800 PLN net
 • Banner on the trade fair website - dimensions 370x77px with link to the website, placed on the fair website in the Visitors tab, within the selected period of 30 days
 • News on the trade fair website - news item promoting the Exhibitor's presence at the trade fair (max. 2500 characters) placed in the News tab on the trade fair website
 • Post on SM - news item on the FaceBook profile of the trade fair together with a link to the News tab on the trade fair website 
element
MIX PACKAGE - Numbers of available packages: 10, price - 2640 PLN net
 • Roll-up - display of roll-up on EXPO Krakow during the trade fair
 • Logo on the trade fair plan - company logo placed on the printed fair plan with the list of exhibitors available in the registration desk during the fair 
 • Banner on the trade fair website - dimensions: 370x77px with link to the website, placed on the fair website in the Visitors' tab, within a selected period of 30 days
 • News on the trade fair website - news item promoting the Exhibitor's presence at the fair (max 2500 characters) placed in the News tab on the trade fair website
 • Information in a newsletter - an announcement promoting the Exhibitor's presence (300 characters), placed in the fair newsletter together with a link to the Exhibitor's website and a banner 300 x 250 px