Kontakt

Zespół organizacyjny

FASTENER POLAND exclusive agent:

Mr. Yanping Lai - China exclusive agent

Beijing Good International Exhibition Co., Ltd.

T: +86-10-63393537  F: +86-10-63390697

E: Yanping.Lai@bjgoodexpo.com

website: www.bjgoodexpo.com

Ms. Tina Chen - Taiwan exclusive agent

Fastener World Inc.

T: +886-6-2954000

E: foreign@fastener-world.com.tw

website: www.fastener-world.com.tw

Ms. Nurcan Donmez - Turkey, Japan, S.Korea exclusive agent

Ali Baysal - Ana Baglanti Elemanlari

T: +90 212 853 40 45

E: nurcan@fastenereurasia.com

website: www.baglantielemanlari.com

 

 

Mr. Ritesh Shah - India exclusive agent

K AND D Communication Limited

T: +91 93282 49374

E: ritesh@kmgindia.com

website: www.kdclglobal.com

Napisz do nas

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9
31-586 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

NIP: 676-10-50-090, KRS 0000192313
Kapitał zakładowy: 921.000 zł w całości wpłacony

Dane do płatności:
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
(IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)

Dane kontaktowe organizatora:
mail: biuro@targi.krakow.pl
tel. +48 12 644 59 32
tel. +48 12 644 81 65

Dane zostaną wykorzystanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę Targi w Krakowie Sp. z o.o.