​Ostateczne cło antydumpingowe jest nałożone na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali, innych niż ze stali nierdzewnej, tj. wkręty do drewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów), wkręty samogwintujące, pozostałe wkręty i śruby z główką (z nakrętkami lub podkładkami, ale z wyłączeniem wkrętów i śrub do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych) oraz podkładki pochodzące z Chin, obecnie objęte kodami CN 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 73181568, 73181582, 73181588, ex73181595 (kody TARIC 7318159519 i 7318159589), ex73182100 (kody TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 i 7318210098) oraz ex73182200 (kody TARIC 7318 22 00 31, 7318 22 00 39, 7318 22 00 95 i 7318 22 00 98).


W rozporządzeniu potwierdzono również, że nie stosuje się ceł wstecznych. Organom celnym polecono zaprzestanie rejestracji przywozu ustanowionej zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/970, które zostaje uchylone. Oznacza to, że ostateczne cło antydumpingowe nie będzie pobierane z mocą wsteczną za zarejestrowany przywóz. Dane zgromadzone zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/970 nie będą już przechowywane.